Política de privadesa

Política de privadesa

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions de privadesa i confidencialitat en omplir i acceptar qualsevol dels formularis de recollida de dades o processos dels diferents serveis inclosos a la web, marcant la casella check box especialment destinada a això.

En compliment de la normativa vigent de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades personals i la resta d'informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, seran tractades per Miret Vision SL, mentre no se sol·licite la cancel·lació . El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, latenció personalitzada dels productes que adquireixi i la seva gestió logística en base a la legitimació contractual establerta.

Miret Vision SL assegura la total confidencialitat de les dades aportades pels usuaris de la nostra pàgina web i garanteix que en cap cas seran cedides ni venuts a terceres empreses alienes a les indicades, ni utilitzades per a un altre fi que el descrit anteriorment.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Miret Vision SL el dret a excloure dels serveis registrats aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici d'emprendre aquelles accions legals que trobe pertinents.

L'Usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix, a rectificar-la en cas de ser errònia, a sol·licitar-ne la supressió, a limitar o oposar-se al tractament oa la portabilitat les seves dades personals dirigint una comunicació al Delegat de Protecció de Dades per escrit a Miret Vision SL, acreditant la seva identitat amb el DNI o document equivalent. Si no estiguéssiu d'acord amb el tractament que realitzem de les vostres dades personals i d'acord amb el que estableix l'RGPD teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.

Miret Vision SL utilitza cookies per millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la botiga on line. Per saber-ne més veure Política de Cookies

Identificació dels responsables del tractament amb fins:

Gestió de vendes i botiga online:
Miret Vision SL
CIF: B01703693